Jakie są aktualne wyzwania i cele firm?

Wdrożenie hybrydowego bądź zdalnego modelu pracy okazało się być dobrym i wygodnym rozwiązaniem nie tylko podczas pandemii COVID19. Wiele firm już nigdy nie wróci do stylu funkcjonowania sprzed kilku lat. Jak się okazało, model, w którym pracownik nie musi od poniedziałku do piątku stawiać się w biurze, bardzo przypadł nam wszystkim do gustu i coraz więcej przedsiębiorstw postanowiło po pandemii nie rezygnować z nowych rozwiązań.

Co za tym idzie, płynna komunikacja wewnętrzna w organizacjach nigdy wcześniej nie była tak potrzebna jak obecnie. Przez coraz powszechniej używany model pracy zdalnej, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania nowych, lepiej zorganizowanych sposobów na przekazywanie informacji pomiędzy członkami zespołów pracującymi ze sobą na odległość

Inicjatywa Gallaghera 

Rewolucyjne zmiany w organizacji pracy wiążą się ze sporymi wyzwaniami dla przedsiębiorców, pracowników HR, menedżerów i pozostałych zatrudnionych. Agencja Gallagher, która zajmuje się badaniem i usprawnianiem komunikacji w organizacjach, postanowiła zebrać informacje o największych obawach, problemach i celach firm z całego świata na 2022 rok. W ankiecie przeprowadzonej pod koniec 2021 roku wzięło udział ponad 1300 organizacji z całego świata z różnych sektorów, m.in. bankowości i finansów, technologii, ochrony zdrowia i konsultingu. Skala tego przedsięwzięcia była największa spośród wszystkich, nad którymi do tej pory pracowała agencja.

Komunikacja jako priorytet

Jeszcze w 2020 roku aż dwie trzecie badanych specjalistów do spraw komunikacji twierdziło, że ich rola w ciągu zaledwie kilku miesięcy gwałtownie zyskała na znaczeniu. Chaos komunikacyjny wynikający z trudnych do przewidzenia wydarzeń w pandemii sprawił, że znacząco wzrosło zapotrzebowanie na solidne narzędzia, dzięki którym współpracownicy i ich pracodawcy mogliby pozostawać w stałym kontakcie w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Znalezienie platform do komunikacji, które spełnią potrzeby firm, okazało się poważnym wyzwaniem, a znalezienie dla niego rozwiązania było jednym z pięciu najważniejszych celów organizacji na 2022 rok.

Badania Gallaghera wykazały, że 29% firm biorących udział w ankiecie uznało pracę nad skuteczną komunikacją wewnętrzną i doborem narzędzi do niej za najistotniejszy problem do rozwiązania w 2022 roku.

Obawa przed spadkiem zaangażowania

Według raportu Gallaghera aż 53% pracodawców za swój priorytet obrało w tym roku dbanie o utrzymanie poziomu zaangażowania pracowników. Obawy te spowodowane są m.in. zwiększającą się popularnością hybrydowego i zdalnego modelu pracy. Problemem są też braki kadrowe i trudność ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska.

Pracownikom coraz trudniej jest być na bieżąco z celami, strategiami i wartościami firmy. Chęć zachowania przez nich równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym w trybie pracy zdalnej niesie za sobą komplikacje dla obu stron. Nic dziwnego, że na trzecim miejscu wśród największych wyzwań 2022 roku znajduje się właśnie adaptacja działań firmy do hybrydowego bądź zdalnego modelu pracy.

 

Praca zdalna a samopoczucie pracowników

Utrzymanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem w działanie i jednoczesnym nieprzepracowywaniem się przy biurku we własnym mieszkaniu okazało się trudną sztuką, której przyswojenie wymaga czasu. Choć praca zdalna ma wiele niezaprzeczalnych zalet, często uderza w zdrowie psychiczne pracowników, izolując ich od życia społecznego – również tego, które naturalnie występowało w fizycznym biurze firmy. Kontakty ze współpracownikami z zespołu zostały w tym modelu ograniczone do minimum, a komunikacja poprzez czat i wideo rozmowy nie każdemu zastępują spotkania w cztery oczy. Wraz z wprowadzeniem pracy zdalnej i hybrydowej wzrosła więc świadomość pracodawców na temat zdrowia psychicznego zatrudnionych.

Jeszcze w ankiecie z lat 2020/2021, czyli właściwie z kulminacyjnego momentu pandemii, aż 70% pracowników ankietowanych przyznało, że dbanie o ich dobre samopoczucie stało się niemal trendem w organizacjach. Dziś przywiązuje się znacznie większą wagę do ich feedbacku, a także podejmuje próby wyjścia naprzeciw ich wyższym wartościom, takich jak troska o środowisko – 77% pracodawców zauważa, że pracownikom coraz bardziej zależy na wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań w firmie.

Komunikacja z liderami

Na trzecim miejscu wśród priorytetów organizacji (31%) plasuje się dbanie o dobrą komunikację pomiędzy menedżerami a resztą pracowników. Niewystarczające umiejętności liderów w tym zakresie zauważa 27% przedstawicieli firm – jest to jednocześnie jeden z trzech największych problemów do rozwiązania w tym roku dla światowych organizacji, na równi z brakiem skutecznej ewaluacji i analizy.

W tym roku, jak i z pewnością w kolejnych latach, priorytetem liderów będzie przyjęcie jednolitej narracji wokół wizji, strategii i wartości firmy, co z pewnością wzmocni zaangażowanie pracowników w życie organizacji i zapewni im dostęp do fundamentalnej wiedzy. Ważne jest także szlifowanie Tone of Voice, czyli niezbędnego elementu strategii komunikacji marki z klientami.

81% pracodawców chce aktywnie wpływać na to, w jaki sposób liderzy komunikują się ze swoim teamem, a 63% myśli nawet o zapewnieniu pracownikom coachingu, który pomoże im odkryć własny potencjał i talenty przydatne w pracy.

Zmiany małe i duże

W czasach, w których praca hybrydowa i zdalna stała się normą dla wielu firm, szczególnym wyzwaniem jest znalezienie odpowiednich narzędzi i zapewnienie pracownikom funkcjonalnej, nowoczesnej technologii po to, by komunikacja wewnętrzna w firmie przebiegała płynnie.

22% ankietowanych przedstawicieli organizacji uważa, że ich technologie są przestarzałe lub po prostu niedopasowane do ich nowych i – co ważne – stale zmieniających się potrzeb. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i technologii zadeklarowało 36%, co oznacza, że nawet firmy, które nie zauważyły u siebie podobnych problemów, zdecydowały się na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Zmiany, które zaszły w 2022 roku są widoczne na każdym polu. Aż 56% firm planowało przejść na elastyczny, zorientowany na przyszłość i w dużej mierze zdalny model pracy. Z tego powodu, między innymi, 39% z nich zdecydowało się zmienić nie tylko zachowania i przyzwyczajenia, ale i styl zarządzania oraz system wartości, co z pewnością nie będzie łatwym zadaniem.

Feedback – narzędzie zyskujące na wartości

W dobie nieustających zmian bardzo ważne jest, by nauczyć się doceniać niezwykle przydatne narzędzie, jakim jest feedback od pracowników. Najpopularniejszym sposobem na zbieranie go pozostają ankiety przeprowadzane wewnątrz organizacji, tradycyjne emaile, informacje dostarczane przez liderów teamów oraz rozmowy face-to-face.

Jak na razie tylko 25% firm zbierało feedback z platform typu Meta czy Yammer. Popularność takich rozwiązań powinna jednak wzrastać w miarę postępów w adaptacji do pracy zdalnej. Platformy komunikacyjne i przestrzeń intranetów zapewniają szereg narzędzi służących m.in.do zbierania feedbacku od pracowników. Być może zyskały one już należną uwagę.

Statystyki mówiące o nawykach organizacji w kwestii feedbacku są na ogół optymistyczne. 88% ankietowanych przez Gallaghera uważa, że firma ceni lub bardzo ceni ich zdanie, a 64% z nich twierdzi, że pracodawcy na ogół wyciągają z feedbacku odpowiednie wnioski i wprowadzają je w życie.

Co ciekawe, nawyki związane ze zbieraniem feedbacku zdają się być najbardziej rozwinięte w średnich przedsiębiorstwach, ale to zarządy najmniejszych firm wyciągają z nich najwięcej wniosków i na ich podstawie wdrażają rozwiązania. Faktem jest też, że im więcej pracowników posiada firma, tym trudniej jest jej zarządowi skonfrontować oczekiwania zatrudnionych z rzeczywistością.

Pracownicy pod lupą

Po dokładnej analizie wyników ankiet stało się jasne, co pracownicy najbardziej cenią w swoich firmach w czasach po pandemii. Ten szczególny czas obudził w nich ogromną potrzebę celowości. Zespoły chcą, by organizacje, w których pracują, miały wizję spójną z ich wartościami i klarownie określoną misję. Ludzie mają dość typowej korpomowy; pracodawcy nastawieni na czysty zysk są dla nich odpychający jak nigdy dotąd. Dlatego w obecnych czasach tak ważne jest ustalenie i trzymanie się wartości firmy, gdyż, według Gallaghera – tym, czego ludzie potrzebują teraz najbardziej, jest przede wszystkim nadzieja na lepsze jutro.