Budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników: rola lidera i cyfrowych narzędzi w pracy hybrydowej

Wysoki poziom Employee Experience, czyli ogółu doświadczeń pracownika w środowisku pracy, oznacza dziś, że zatrudnieni w organizacji ludzie czują się w niej dobrze, bezpiecznie, oraz że widzą w niej potencjał dla własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Ten ostatni aspekt jest dziś wyjątkowo ważny, szczególnie dla kandydatów z najmłodszego pokolenia. 

Czy poziom Employee Experience oraz skuteczne zarządzanie zespołami da się utrzymać również w pracy hybrydowej lub zdalnej? Co zrobić, aby zapewnić pracownikom najwyższej jakości doświadczenia w pracy również na odległość, i jak ma się do tego technologia? Sprawdźmy!

Wpływ Employee Experience na organizację

Employee Experience to suma wszystkich doświadczeń i interakcji z pracy. Jego poziom określa to, jak pracownicy faktycznie się czują na swoim miejscu, ze swoimi obowiązkami i całym otoczeniem organizacji. Aby umacniać EE, należy regularnie troszczyć się o to, aby spełniać potrzeby i wspierać w wyzwaniach każdego z członków zespołu.

Jednak Employee Experience to coś więcej niż poziom zadowolenia i zapału do pracy. Dobre Doświadczenie Pracownika przynosi organizacji także korzyści biznesowe:

  • wzrost wydajności i przychodów,
  • spadek rotacji,
  • lepsze doświadczenie klienta,
  • innowacyjność i kreatywność w pracy,
  • przyciąganie i zatrzymywanie talentów.

Skąd się bierze wysoki poziom Employee Experience

Pierwszym z czynników, który wpływa na poziom EE, jest sam człowiek – jego osobowość, doświadczenie, a także oczekiwania wobec miejsca pracy. Kolejnym jest cykl życia pracownika w organizacji, czyli to jak skutecznie firma radzi sobie z procesem rekrutacji, czy ma sprawny onboarding i czy dba o rozwój członków zespołu. Nie można zapominać też o offboardingu: to, w jaki sposób firma rozstaje się z pracownikami, decyduje o tym, jak zostanie przez nich zapamiętana i jaką będzie mieć opinię na rynku.

O tym, czy pracownik jest zadowolony z pracy, decyduje również jakość kultury organizacyjnej, a więc poziom komunikacji nie tylko pomiędzy szefem a podwładnymi, ale także pomiędzy pracownikami z tych samych lub różnych działów i szczebli. Praca hybrydowa i zdalna byłaby w tym aspekcie szczególnie dużym wyzwaniem, gdyby nie dynamicznie rozwijająca się technologia. W osiągnięciu celu, jakim jest wysoki poziom Employee Experience w pracy online, mogą pomóc nam właśnie odpowiednio dobrane cyfrowe narzędzia.

Środowisko stworzone dla pracowników hybrydowych i zdalnych powinno być wiarygodnym i przejrzystym źródłem informacji, a także dawać możliwość swobodnego porozumiewania się z zespołem. Z tych dwóch wyzwań wynika zazwyczaj potrzeba transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach – ich wewnętrzna komunikacja nie jest dostatecznie przyswajalna i uporządkowana. Kluczem do stworzenia efektywnego środowiska pracy online jest więc dobór odpowiednich narzędzi oraz skuteczne zarządzanie tak wykreowaną cyfrową przestrzenią.

Rozważając, co wpływa na poziom Employee Experience, nie możemy pominąć roli przywództwa. Kim jest dziś skuteczny lider i jakie cechy charakteryzują menedżerów, którzy potrafią wpłynąć na poprawę doświadczeń pracowników?

Kim jest dziś skuteczny lider

Wyróżniamy cztery typy liderów ze względu na ich podejście do rozwoju pracowników oraz przekazywania feedbacku:

Nauczyciel – lider zapewniający coaching i rozwój oparty na własnej ekspertyzie. Chętnie służy wsparciem i naucza.

Cheerleader – jest źródłem wzmacniającego, motywującego feedbacku z mentoringowym podejściem do rozwoju pracownika.

Zawsze Włączony – zapewnia ciągły, regularny feedback dotyczący wszystkich umiejętności i sytuacji. Tacy liderzy potrzebują stałego kontaktu z pracownikami.

Connector – dostarcza ukierunkowany feedback i łączy pracowników z innymi osobami oraz narzędziami w celu ich rozwoju. Nie zawsze podaje gotowe rozwiązania. Opiera się w dużej części na inicjatywie i pomysłach pracownika, pozwalając mu rozwijać się w wybranym kierunku.

Postawa tzw. lidera – Connectora jest najbardziej skuteczna z wyżej wymienionych. Może wpłynąć na wydajność pracowników, zwiększając ją nawet o 26%. Koncentruje się na rozwoju człowieka, a więc na co dzień uczy ważnych kompetencji. Taki lider jest otwarty na różnorodność i tym samym buduje silne zespoły. Skutecznie reaguje na potrzeby współczesnych pracowników, którzy szczególnie cenią sobie dostęp do wiedzy i możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Jak narzędzia M365 wspierają liderów w erze cyfrowej

Narzędzia oferowane przez M365 nie tylko pomagają usystematyzować wirtualne środowisko pracy, ale też wspierają budowanie relacji na odległość. Jest tam miejsce na emocje, empatię i pozytywny wpływ na drugiego człowieka, dokładnie tak jak w przypadku kontaktów w pracy stacjonarnej. 

Platforma VIVA, stworzona z myślą o dobrym poziomie Employer Experience, posiada funkcje przydatne dla dzisiejszych liderów. Może np. wysyłać im sygnały o tym, co dzieje się w zespole – sygnalizować, że część ludzi pracuje po godzinach lub przypominać, że lider dawno nie miał bezpośredniego kontaktu z kimś z zespołu. Dzięki funkcjom platformy łatwiej jest także zarządzać swoim czasem, utrzymując równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Funkcjonalność VIVA Pulse pomaga sprawdzić, jaki jest ogólny stan Employer Experience w organizacji z podziałem na różne dziedziny takie jak wygoda pracy, poziom obciążenia czy kontakty zespołu z menedżerem. VIVA Glint to natomiast funkcja, dzięki której możemy skonstruować procesy poprawiania doświadczeń pracowników i regularnie rozwiązywać problemy zaobserwowane w grupie. 

Podsumowanie 

Cyfrowe miejsca pracy potrzebują skutecznych liderów oraz dobrze dobranej i zaimplementowanej technologii. Te dwa aspekty przenikają się ze sobą, podnosząc poziom Employee Experience i wspierając działanie organizacji. Narzędzia, takie jak Platforma VIVA oraz jej funkcjonalności, pomagają przenosić skuteczne zarządzanie stacjonarne do świata cyfrowego. Z ich pomocą zbudujemy takie cyfrowe środowisko, które nie tylko zwiększy efektywność firmy, ale i da naszym zespołom faktyczną frajdę i satysfakcję z pracy!