Backup On-Premises vs Chmura: Prawdziwy Koszt Posiadania

Niezawodne tworzenie kopii zapasowych danych jest jednym z najważniejszych czynników operacyjnych dla każdej firmy, niezależnie od branży. W tym poście omówimy różnice między rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych on-premises i w chmurze pod względem funkcjonalności i wartości. Na koniec powinieneś mieć konkretne pojęcie, która opcja jest najlepsza dla Twojej firmy.

Autor: John Hodges – 05/27/2020 

Tłumaczenie: Justyna Choroszczak 

Niezawodne tworzenie kopii zapasowych danych jest jednym z najważniejszych czynników operacyjnych dla każdej firmy, niezależnie od branży. Jeśli nadal jesteś w obozie, który uważa, że kopią zapasową zajmuje się dostawca oprogramowania jako usługi (SaaS), mamy świetne zasoby, które mogą pomóc Ci przekonać Cię do zmiany zdania: 

Jeśli nadal to czytasz, zakładamy, że zdecydowałeś, że to twój obowiązek jako menedżera IT usługi Office 365. Gratulacje! Jednak wybór sposobu uzyskania kopii zapasowej jest również niezwykle ważną decyzją. 

W tym poście omówimy różnice między rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych on-premises i w chmurze pod względem funkcjonalności i wartości. Na koniec powinieneś mieć konkretne pojęcie, która opcja jest najlepsza dla Twojej firmy. Przejdźmy do tego! 

Spis treści 

 • Jakie korzyści przynosi tworzenie kopii zapasowych on-premises 
 • Co wnosi Chmura 
 • Obliczanie rzeczywistego kosztu inwestycji w backup on-premises w porównaniu z kopią zapasową w chmurze 
  • Prawdziwy koszt kopii zapasowych on-premises 
  • Prawdziwy koszt kopii zapasowych w chmurze 
 • Podsumowanie 

Jakie korzyści przynosi tworzenie kopii zapasowych on-premises 

Backup on-premises to oprogramowanie, które umożliwia klientom ochronę zawartości Office 365, zwykle kupowane jako dodatek do istniejącego rozwiązania Enterprise Backup. Oznacza to, że odpowiadasz za całą infrastrukturę produktu do tworzenia kopii zapasowych, w tym: 

 • Instalacja i konfiguracja platformy 
 • Skalowanie i wdrażanie serwerów niezbędnych do obsługi tego oprogramowania 
 • Przepustowość sieci i monitorowanie połączeń z Office 365 
 • Przestrzeń do przechowywania wszystkich kopii zapasowych Office 365, w tym nadmiarowe lokalizacje w celu ochrony przed awariami dysków lub uszkodzeniami 

Dodatkowo klient jest odpowiedzialny za konfigurację oprogramowania, w tym: 

 • Zarządzanie wszystkimi poświadczeniami i kontami usług Office 365 
 • Decydowanie o najlepszym zakresie / harmonogramie tworzenia kopii zapasowych między pełnymi a przyrostowymi kopiami zapasowymi (często miesięczne pełne kopie zapasowe całej zawartości Office 365) 
 • Konfigurowanie lokalizacji pamięci masowej i planowanie pojemności zgodnie z harmonogramami tworzenia kopii zapasowych 

Nie zapominajmy o bieżącej konserwacji oprogramowania, w tym: 

 • Stałe monitorowanie błędów ograniczania przepływności interfejsu Office 365 z powodu aktywności konta usługi 
 • Monitorowanie zużycia sieci w celu zapobiegania zakłóceniom ruchu użytkowników w sieci firmowej 
 • Monitorowanie dzienników bezpieczeństwa platformy, aby upewnić się, że administratorzy nie podejmują nieautoryzowanych działań 
 • Wsparcie i rozwiązywanie problemów spoczywa na barkach zespołu IT klienta 

Należy pamiętać – każdy z tych elementów wymaga zatrudnienia w zespołach IT u klienta. Nie jest to tak łatwe do zdefiniowania w koszcie usługi, ale z pewnością z każdym punktem powyżej wiąże się czas i zasoby ludzkie. 

Co wnosi Chmura 

Rozwiązania tworzenia kopii zapasowych oparte na chmurze są bardziej praktyczne dla użytkowników Office 365 w 2018 roku. Daje swobodę wyboru tego, co ma być chronione, gdzie przechowywane są dane i jak odzyskać zawartość. 

Co to oznacza dla infrastruktury wymaganej dla platformy: 

 • Nie jest wymagana konfiguracja ani instalacja. Możesz przejść od „prośby o wersję próbną” do pierwszej kopii zapasowej w ciągu kilku minut! 
 • Dynamiczne skalowanie zasobów, dzięki usługom w chmurze Microsoft Azure, można skalować w górę lub w dół w razie potrzeby na podstawie umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) każdego klienta 
 • Dynamiczne pule pamięci zawarte w oprogramowaniu, które mogą rosnąć w nieskończoność wraz ze wzrostem dzierżawy Office 365, wszystkie wdrożone z natywną nadmiarowością LRS platformy Azure, aby zapobiec utracie danych 

Co to oznacza dla konfiguracji platformy: 

 • Dostawca kopii zapasowych w chmurze, taki jak AvePoint, wykorzystuje aplikacje Azure AD do łączenia się z Office 365, zapewniając, że nie musimy martwić się o hasło 
 • Większość renomowanych dostawców kopii zapasowych w chmurze zna idealną wydajność dla dzierżawcy na podstawie wcześniejszych doświadczeń 
 • Dostawcy kopii zapasowych w chmurze mogą stosować metody, takie jak dynamiczna rejestracja obiektów, aby automatycznie wykrywać nową zawartość w Office 365 i przypisywać odpowiedni harmonogram tworzenia kopii zapasowych na podstawie właściwości 
 • Pojemność pamięci można dynamicznie przydzielać każdemu dzierżawcy bez martwienia się o narzuty, indeksy, nadmiarowość lub inne konfiguracje. 

Co to oznacza dla konserwacji platformy  

 • Dostawcy kopii zapasowych w chmurze, tacy jak AvePoint, mogą dynamicznie skalować zasoby na podstawie informacji zwrotnych z ograniczania przepustowości firmy Microsoft. Gwarantuje to, że zawsze pracujesz z najlepszą możliwą wydajnością, jednocześnie zapobiegając wpływowi na użytkowników końcowych 
 • Cały ruch związany z tworzeniem kopii zapasowych odbywa się w tym samym centrum danych, w którym znajduje się dzierżawca Office 365, więc ruch użytkowników nigdy nie ma wpływu na Twoją sieć ani sieć Microsoft 
 • Firmy sprzedające kopie zapasowe w chmurze mogą oferować automatyczne poprawki, które pozwalają uniknąć przestojów w obsłudze klientów 
 • Cała aktywność jest zazwyczaj monitorowana i rejestrowana centralnie na platformie dostawcy kopii zapasowych w chmurze, dzięki czemu możesz przejrzeć ją w dowolnym momencie 

Obliczanie rzeczywistego kosztu inwestycji w backup on-premises w porównaniu z kopią zapasową w chmurze 

Lokalne koszty zazwyczaj są stosunkowo niedrogie w porównaniu z ofertami premium do tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Należy jednak wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

Prawdziwy koszt kopii zapasowych on-premises 

Chociaż na pierwszy rzut oka lokalna kopia zapasowa może wydawać się niedroga, w rzeczywistości wiąże się to ze znaczną ilością dodatkowych kosztów: 

 1. Koszt maszyn wirtualnych (VM), który ma zastosowanie zarówno do tworzenia kopii zapasowych lokalnych, jak i chmurowych 
 1. Koszt sieci (pamiętaj, kopie zapasowe = równowartość ruchu wychodzącego do Office 365 wracającego jako ruch przychodzący dla każdej kopii zapasowej!) 
 1. Koszt przechowywania (liczba pełnych cykli tworzenia kopii zapasowych x ilość zawartości w Office 365 + szybkość zmian) 
 1. Koszt nadmiarowej pamięci 
 1. Koszt utrzymania (poza godzinami pracy) 

Przyjrzyjmy się przypadkowi, w którym firma chce wesprzeć 10 000 użytkowników Office 365. Musieliby wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 1. 10 maszyn wirtualnych działających na każdą miesięczną kopię zapasową: 2087,80 USD/miesiąc 
 1. Przy założeniu 5 GB na użytkownika lub 50 TB pamięci: 1066,00 USD/miesiąc 
 1. Koszty licencji w wysokości 1,50 USD/użytkownika / miesiąc dla 10000 użytkowników: 15000 USD/miesiąc  
 1. Całkowity koszt: 18153,80 USD/miesiąc * (+ koszt zatrudnienia **) 

* To są przykładowe koszty związane z uruchomieniem maszyn wirtualnych platformy Azure, które wzrosną, jeśli klient będzie odpowiedzialny za sieć + infrastrukturę. W zależności od dostawcy oprogramowania może być również konieczne obsługiwanie wielu cykli tworzenia kopii zapasowych, co zwiększa koszty pamięci masowej o 2 lub 3 razy w miesiącu. Ostateczne słowo w kwestii liczby maszyn wirtualnych i wymaganego rozmiaru miałby oczywiście dostawca.  

** Zwróć uwagę, że wymóg dotyczący liczby pracowników może nie być dla nas łatwy do oszacowania na przykład, ale weź pod uwagę dni wymagane do skonfigurowania infrastruktury, skonfigurowania i monitorowania zasad bezpieczeństwa oraz zarządzania aktualizacjami/problemami z obsługą, patrząc na całkowity koszt usługi. 

Prawdziwy koszt kopii zapasowych w chmurze 

Pamiętaj, że u dostawców kopii zapasowych w chmurze dostępnych jest wiele opcji cenowych. Opcje te często pozwalają mniejszym firmom o mniejszych potrzebach uzyskać niższe stawki. 

Niezależnie od tego, jaką cenę ustalisz, kluczowym powtarzającym się czynnikiem jest to, że nie ma dodatkowych kosztów niezbędnych dla usług tworzenia kopii zapasowych w chmurze

 • Na przykład AvePoint kupuje hurtowo, zapewniając korzyści wynikające z cen, które obsługują tysiące innych klientów, obniżając nasze koszty ogólne. 
 • Skalujemy również dynamicznie, dzięki czemu nie marnujemy niepotrzebnych zasobów między cyklami tworzenia kopii zapasowych. 
 • Dostawcy oferujący rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze usługi Office 365 mogą korzystać z natywnie nadmiarowego magazynu na platformie Azure w celu ochrony danych i zapewnienia niskiego narzutu, ale do każdej kopii zapasowej jest używana pamięć wysokiej jakości. 
 • Dostawcy kopii zapasowych w chmurze również czerpią korzyści z tego, że ich koszty utrzymania są rozłożone na tysiące klientów, co oznacza, że stosowanie poprawek nie powoduje takich samych kosztów usług, jak niezależnie zarządzane oprogramowanie. 

To wszystko jest wliczone w koszt i ostatecznie skutkuje niższymi kosztami tworzenia kopii zapasowych. 

Blog: 4 sprytne kroki do opracowania strategii tworzenia kopii zapasowych Office365 

Podsumowanie 

Chociaż oprogramowanie do tworzenia backupu on-premises może być bardziej znane, wybranie kopii zapasowej w chmurze jest prawie na pewno najlepszą opcją. Backup w chmurze oznacza, że nie musisz zarządzać żadnymi kosztami. To także spore oszczędności wynikające z braku konieczności zarządzania własną infrastrukturą. Ostatecznie kopia zapasowa w chmurze a on-premises to różnica między posiadaniem kranu na wyciągnięcie ręki a samodzielnym kopaniem studni. Kiedy jesteś spragniony i szukasz rozwiązania, które najłatwiej zaspokoi Twoje potrzeby?